Nyomtatás
(0 szavazat)

Gyülekezetünkben a gyerekekkel a mennyországról beszélgettünk. Az egyikük egy meglepő kérdést tett fel nekem: a mennyországban lesznek állatok? Bevallom nehéz volt válaszolni a kérdésre. Elsőre azt mondtam volna, hogy nem, nem lesznek, de aztán elkezdtem alaposabban átgondolni a Biblia üzenetét. A bibliai időkben több vallás is isteni tiszteletben részesítette az állatokat. Közismert például, hogy Egyiptomban szentnek tekintették a macskákat, a bikákat és más állatokat. A mai vallások közül is több, hasonló módon viszonyul az állatokhoz.

A hinduizmus és a dzsainizmus egészen szélsőséges módon fogalmaz. Szerintük, ugyanaz az a lélek van az emberben, mint például a tyúkban, vagy a gilisztában. Ezért egy igazhitű dzsainista seprűvel jár, nehogy rálépjen egyetlen rovarra, és így kioltsa annak életét. A Teremtés könyve szerint mind az ember, mind az állat Isten teremtménye, az ember azonban különbözik minden más teremtménytől abból a szempontból, hogy „Isten képmása”. Az állatok imádatát megtiltotta az Isten.

A Római levél elején Pál el is mondja, hogy az emberek a bűn következtében bolonddá lettek, és a Teremtő helyett a teremtményt - madarakat, négylábúakat és csúszómászókat - kezdték imádni. Az ember küldetése, hogy uralkodjon a „tenger halain, az ég madarain”, de ez egyben felelősséget is jelent számára, őriznie és védenie is kell őket. Bibliával a kezünkben el kell ítélnünk az állatok kínzását, kegyetlen kiírtását. Emberi küldetésünk, hogy felelősen gondolkodjunk környezetünkről. Életünk, jövőnk elválaszthatatlanul összekapcsolódik az állatok sorsával. Ádám nem talál hozzáillő társat az Éden kertben az állatok között (1Móz 2).

Furcsa és egyben groteszk az a mai jelenség, hogy sok egyedülló férfi és nő kutyájában, vagy macskájában találja meg hűséges „társát”, mondván a saját fajtájában csalódott. Egy eb vagy a egy cica azonban sohasem lehet egyenrangú fél az emberrel. Az állatokkal való szexuális kapcsolatot „förtelemnek” nevezi a Tóra (3Móz 18,23) és halálbüntetést vont maga után. Az állatok evése csak a vízözön után lett engedélyezve, de a vér evését megtiltotta az Úr. A magyarázat az, hogy „minden test lelke a vérben van”. (3Móz 17,11) Tehát az állatnak is van lelke, aminek vissza kell térnie az Úrhoz. Az állatok az emberhez hasonlóan dicsőitik Istent (Ézs 43,20; Zsolt 148,10).

Az állathoz tehát különös viszony fűzi az embert. Áldozatként viszik őket az Úr oltárára. Segíti munkájában, táplálékul szolgál számára. Éppen ezért a Biblia tisztelettel szól az állatokról. A Keresztény Bibliai Lexikon 121 fajta állatot sorol fel a Szentírásból. Az állatok viselkedése alkalmas emberi tulajdonságok leírására. Így lesz számunkra példává a hangya szorgalmával (Péld 6,6), a kígyó ravaszságával, a galamb szelídségével (Mt 10,16). De a legérdekesebbek azok a szimbólumok, amelyek állatokhoz kötöttek a Bibliában.

A kígyó – a keleti vallásokkal ellentétben – a gonoszt szimbólizálják. Fő tuljadonságaként a ravaszságot emeli ki az Írás, mellyel félrevezeti, megcsalja az embert. Az ősevangélium beteljesedésével, Jézus a Golgota keresztjén taposott a fejére, miközben a kígyó a sarkát mardosta. Isten Lelke, mint egy galamb szállt az Úrra (Mt 3,16).

A galamb szelídsége miatt alkalmas isteni tulajdonságok szimbólizálására. Roy Hession angol misszionárius érdekes módon magyarázza a galamb jelentését. A Galamb a Bárányra száll le. „Ez a történet arra tanít, hogy a galambként érkező Lélek azért tudott leszállni Jézusra és megnyugodni rajtam mert Ő volt a Bárány. Ha Jézus más természetű lett volna – nem alázatos, engedelmes és odaadó, mint egy bárány -, a Galamb nem tudott volna megnyugodni rajta. A Lélek finom személyét taszította volna, ha Jézus nem szelíd és alázatos szívű.” (Roy Hesson: A megújulás útján) A galamb nem száll le farkasokra és más vadállatokra. Az Ige ezzel üzeni számunkra, hogy a Szentlélek csak azokra száll le, akik Jézushoz hasonlóan szelídek és alázatos szívűek.

„Hányszor előfordul, hogy kénytelen felröppenni a fejünkről a Galamb, mert nem akarunk egyszerű báránnyá lenni!”

Ezzel el is érkeztünk Jézus szimbólumaihoz a Bárányhoz és az Oroszlánhoz. Jézus Krisztus Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. A bárány áldozati állat volt Izraelben. Tisztasága, szelídsége közismert. Türelemmel viseli gazdája nyírását, nem védekezik, harcol mikor levágják. Jézus pontosan így viselkedett, ahogy Ézsaiás próféciája leírta:

„Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját.” (Ézs 53,7)

De Jézus Krisztus nemcsak a megöletett Bárány - aki „méltó, hogy övé legyen az erő a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, a tisztesség, a dicsőség és áldás.” (Jel 5,12) -, hanem Ő az oroszlán Júda törzséből (Jel 5,5). Ez a két állat kifejezi Jézus kettős természetét. Ő szelíd, mint a bárány, ugyanakkor erős és hatalmas, mint az oroszlán. Az orszlánt az állatok királyának szoktuk nevezni. Jézus pedig a királyok királya. Ha kiereszti hangját, megrémül minden teremtmény. Az ellenség elfut, nincs aki szembenállhatna vele.

C.S. Lewis Narnia című kitűnő meséjében is az oroszlán győzi le a gonoszt. Aslan, aki erős, méltóságteljes, ugyanakkor szerető és melegszívű az életének feláldozásával töri meg az örök telet Naria földjén. Visszatérve kiinduló kérdésünkre, hogy lesznek állatok a mennyországban, nem tudunk egyértelmű választ adni. Az viszont elgondolkodtató, hogy a mennyországot a Jelenések könyve a helyreállított Édenként írja le, ahol jelen lesz az élet vizének folyója és az élet fája. Lélekben János ugyanazon a helyen járt, ahonnan kiüzetett Ádám és Éva a bűneset után. Az Édenben pedig éltek állatok, természetesen más természettel mint a kereten kívül.

Megjelent: 4894 alkalommal