(0 szavazat)

A Bibliában megbújnak olyan személyek, akikről keveset tudunk, el is feledkezünk róluk, de életük és történetük nagyon tanulságos lehet számunkra.

Ilyen szereplő, Ahazja, Jórám és Atalja gyermeke Júdában a Kr. e. 9. századból. Apja halála után, negyvenkét évesen került hatalomra, és összesen egyetlen évig volt Júda uralkodója.

Nagyapja az a Jósafát király volt, aki nagyszerű uralkodó volt. Helyreállította az országban a Jahve tiszteletet, hite példa volt népe számára. Csodálatos győzelme a móábiak és ammóniak ellen dicsőséges volt. Alig akadt olyan időszak a választott nép történetében, mikor ennyire egységben lett volt az imádságban, a böjtölésben, a dicsőítésben.

Jósafát után azonban Jórám lett a kiárly, aki elvette Aháb és Jezabel leányát, Atalját. Jósafát öröksége pillanatok alatt köddé vált. Az országba meghonosodott a Baál tisztelet. A jeruzsálemi templom elhanyagolttá lett, az emberek inkább az áldozó halmokhoz járultak. Jórámot az Úr súlyos betegséggel verte meg. Szörnyű kínok között halt meg, belei kizáródtak.

Azt írja róla a Krónikák második könyve, hogy „Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városában, de nem a királyi sírba.” (2Krón 21,20)

Ilyen előzmények után került hatalomra Ahazja. Egyedül ő maradt életben a fiútestvérei közül, a többieket legyilkolta egy rablócsapat. Valószínű Ahazja nem szívesen lett király ebben a helyzetben. De hát nem volt más, neki kellett elvállalnia, még akkor is, ha teljesen alkalmatlan volt erre a szerepre.

Ott feszült benne ősei példája: az istenfélő nagyapja, Jósafát és a bálványimádó apja, Jórám. Kinek az útját fogja továbbvinni? Lesz-e ereje, hogy szembeszálljon rossz atyai örökségével, s visszatérni a helyes útra?

Lánytestvére, Jósabat, Jójáda főpap felesége lett. Ő az Úr útját választotta, s bizonyára próbálta királyi testvérét jó irányba befolyásolni. De nem hallgatott rá.

Ebben a nehéz szituációban Aházja anyjánál keresett menedéket. Atalja határozott asszony volt, Jezabel minden gonoszságával és határozottságával fel volt vértezve. A gyenge és határozatlan király rossz tanácsadót választott.  (2Krón 22,3)

Igazából nem is Aházja vezette az országot, hanem édesanyja, ő csak egy bábu volt, akit irányítani lehetett. 

Határozatlansága, gyengesége és bizonytalansága okozta vesztét is. Izraelben leli halálát, Jéhu ítéletében. Jéhut használta fel az Úr arra, hogy Aháb házanépét kiirtsa, és ez az ítélet érte el Aházját is. 

Miért tanulságos számunkra Ahazja tragikus története? Először is nem mindegy, hogy kivel veszi körül magát az ember, hogy kiknek a tanácsára hallgat. Másrészt egy olyan férfit ismerünk meg benne, aki negyvenkét éves korára még mindig nem szakadt el anyjától. Még mindig nem lett önálló, határozott ember, még mindig anyjától függött. 

Sajnos látok a mai világban sok ilyen férfit, akik nem váltak igazi férfivá, akik félnek a döntések meghozatalától, a felelősségtől, és inkább átadják az irányítást a náluk határozottabb nőknek, anyjuknak, feleségüknek…

A probléma az isteni rend felborulása. Az Úr a férfit teremtette vezetőnek, akinek erősnek és határozottnak kellene lenni. A nők pedig, mint a gyengébbik nem (1Pt 3,7), a vezetettek. Ez nem azt jelenti, hogy a férfiak és nők nem egyenrangúak, csupán a szerepük más.

Amikor a szerepek felcserélődnek, akkor abból sok probléma fakad.

Atalja, Jezabel szellemiségét hozta otthonról. Jezabel férje, Aháb is gyengekezű volt. Ott is a feleség volt a vezető. Jórám családjában is ez folytatódott, Atalja hordta a nadrágot. Egy ilyen családban felnőve érthető, hogy vált Ahazjából egy határozatlan, gyenge férfi.

Nehéz egy ilyen szellemi háttérből kitörni, de nem lehetetlen. Ahazjának nem sikerült.

A mai világ tele van Ataljához hasonló határozott, erős, céltudatos nőkkel, akik Ahazja lelkületűvé formálják férjeiket, munkatársaikat, fiaikat. Az eredmény, sok férfiatlan férfi, akik félnek a konfliktusoktól, a döntésektől. Menekülnek a függőségekbe, a felelősség elől. És lesz egy csomó öntudatos nő, akik próbálják a férfiak szerepét felvállalni, de ebbe ők is beleroppannak egy idő után.

A megoldás, az isteni rend helyreállítása. A férfiak legyenek férfiak, a nők váljanak igazi nővé és mindketten legyenek büszkék hivatásukra. Értékes férfinak és értékes nőnek is lenni, de csak akkor, ha a helyükön vannak.

Kedves női Olvasóm! Talán magadra ismertél Atalja uralkodói magatartásában, önzésében? Vidd az Úr elé, s kérj Tőle szabadítást! Ha ezt a szerepet azért vetted magadra, mert túl gyengék körülötted a férfiak, akkor imádkozz értük és segítsd őket, hogy igazi férfivá váljanak!

Kedves férfi Olvasóm! Ha magadra ismertél Ahazja tutyi-mutyiságában, határozatlanságában, akkor imádkozz erőért, és légy igazi férfivá, oszloppá, vezetővé!

Megjelent: 1532 alkalommal
Tovább a kategóriában: « Nehémiás hazaszeretete 666 »

Keresés az oldalon

Blog

  • Öröm a mennyben és a földön
    Öröm a mennyben és a földön 2020. január 26-án délelőtt csordultig megtelt a Gyulai Baptista Gyülekezet imaháza, még az előtérben is ültek emberek, akik kivetítőn keresztül…
  • Gyula Tv áhítatok 2020. január
    Gyula Tv áhítatok 2020. január 2020. január 19 és 25 között én tartom a napi áhítatokat a Gyula TV-n. A héten a Tékozló fiú (Lk…
  • Gyula Tv Áhítatok
    Gyula Tv Áhítatok Szeptember 29 és október 5 között engem kértek fel, hogy tartsam meg a reggeli áhítatokat a Gyula TV-n. Az elmélkedések…

MBE hírei

2020. augusztus 04.

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak