Hungarian Croatian Czech English French German Italian Romanian Russian Spanish Yiddish
Nyomtatás

A Biblia Alkotó-képe

Írta: Merényi Zoltán.

Betűméret:

Az Újratöltve című filmben megismerkedhettünk a Mátrix Alkotójával, Építészével. Az ősz szakállas uriemberként megjelenő személy maga is egy gép, egy mesterséges intelligencia, aki elmondja, hogy az első világ, amit tervezett természeténél fogva tökéletes volt, egy műalkotás. De mivel az emberek nem illettek bele egy ilyen hibátlan és fenséges világba, ezért újra kellett azt terveznie, hogy a Mátrix „tükrözze az emberi természet változó groteszkségét”.

A teremtés azonban nem az emberért történt: sem az Építészt sem a többi gépet nem érdekli az, hogy mi történik Neoval, Morpheussal, Trinityvel és a többiekkel. Csak saját, önző érdekük miatt hozták létre a Mátrixot, de már felkészültek arra is, ha esetleg a rendszer, a benne lévő anomáliák miatt mégis elpusztulna, hogyan élnék túl azt.

Az Építész szavai, gondolatai matematikai pontossággal megtervezettek, teljességgel racionálisak, semmi jele nincs benne érzelemnek vagy szánalomnak. Hatalma van a Mátrix felett, de maga is bizonyos szempontból függ tőle. Személye az ókori görög, vagy babiloni isteneket idézik elénk, akik játékszerként bántak az emberekkel, s akiknek lázadása, függetlenségi harca eleve kudarcra volt ítélve.

Sokan így képzelik el a Biblia Istenét is. Számtalanszor hallottam, hogy Isten egy kegyetlen, szánalom nélküli, racionális lény, Akinek abban telik öröme, ha látja szenvedni teremtményeit. Megteremtette a világot, belehelyezte az embert, majd magára hagyta, ezzel pedig életünk minden törekvése értelmét vesztette. Isten ezenkívül megköveteli tőlünk, hogy imádjuk, magasztaljuk Őt, s ha ezt nem tesszük, hatalmas bűntetést oszt ki ránk, végül pedig az örök kárhozatra küldi lelkünket.

De ez a kép valóban megfelel a Biblia Istenének? Mert, ha így van, a legnagyobb eszme a világban a lázadás, még akkor is, ha esélytelen az.

Isten előszőr is hatalmas, ellentétben a Mátrix Építészével, nemcsak a világot, hanem minket is Ő teremtett. Hatalma van mindenek felett, Neki semmi sem lehetetlen. Nem függ a teremtményeitől, Ő önmagában teljes és tökéletes. Igy jelenti ki magát Jeremiásnak: „Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” (Jer.32.27) Ám Isten mindenhatósága nem jelenti azt, hogy Ő érzéketlen, szeretetlen volna, sőt János a levelében ki is jelenti róla, hogy „Isten a szeretet” (1.Jn.4.8). Már az Ószövetségben is nyílvánvalóvá válik ez a tulajdonsága Istennek, Aki meg akarja menteni az embert. Feltehetjük a kérdést, ha Istennek semmi sem lehetetlen és szeret bennünket, miért engedi meg a sok szenvedést, bűnt, miért nem csinál rendet az életben és hozza el újra az Ő királyságát? A válasz nem egyszerű, s kimeríti ennek a cikknek a kereteit. Lehet nem is tudjuk igazán megérteni, de valószínű ellentétben a Mátrix determinált világával Isten egy szabad világot teremtett és épp ez a szabadságunk korlátozza Isten szabadságát, s ez jelenti emberiség vesztét is.

De térjünk vissza témánkhoz, Isten tulajdonságaihoz. Az ÚR azontúl, hogy szeret bennünket hűséges is hozzánk. Ugyancsak Jeremiás írja le a Teremtőről: „Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki.” (Jer.31.20) Hatalmas különbség ez a Mátrix racionális, könyörtelen, cinikus Építészével szemben: Isten tele van érzelemmel, szánalommal, szeretettel. Nem leli örömét a bűnös halálában, hanem azt szeretné, hogy „minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1.Tim.2.4.) A legnagyobb bizonyítékát erre Jézus Krisztus jelenti, Aki egyenlő az Istennel (Fil.2.6), Aki által „teremtetett minden a mennyen és a földön…” (Kol.1.16). Ő azonban otthagyta értünk az Ő dicsőségét, s eljött erre a bűnös világra, hogy kiszabadítson minket a Sátán hatalmából. Kész volt értünk a legnagyobb áldozatra, meghalt értünk a kereszten.

Sem Neo, sem semmilyen más ember, vagy teremtmény nem lett volna képes a megváltásra, csak egyedül a hibátlan, tökéletes Bárány, a Magasságos Isten Fia, Jézus Krisztus. Jézusnak nem a zsarnok Teremtő markaiból kellett kiragadnia életünket (pedig így gondolták ezt az első századok gnosztikus tévtanítói), hanem a Sátán kötelékeiből, hazugságaiból.

Mivel Jézus Krisztusban tökéletesen megismerhetjük Istent, értelmét veszíti a lázadás ellene, keressük tehát az Ő akaratát, dicsérjük Őt, szolgáljunk Neki örömmel.

A választás valóban rajtunk áll, az pedig igaz, hogy csak két ajtó létezik (vö Mt.7.13-14). Ám Neonak két rossz között kellett választania, számunkra viszont az egyik ajtó az örök üdvösségre, a másik pedig az örök kárhozatra vezet. „A probléma a választás” – mondja a Mátrix Építésze – neked is választanod kell. Válaszd az hát életet! (5.Móz.30.19)

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates