(0 szavazat)

Egy népszerű dicsőítő ének, amely angolból lett magyarra fordítva ezzel a felszólítással indul: „Nézd ott fenn, ki van a kereszten…”. 

Amikor nagypéntekre gondolunk, akkor általában megjelenik előttünk a kép a Golgotával, ahol Jézus Krisztus szenved a kereszten az emberiség bűneiért, jobb és baloldalán egy-egy gonosztevővel, körülötte pedig a sokaság, akik között ott vannak tanítványai közül néhányan, az asszonyok, a vallási vezetők, a római katonák, valamint a felbőszült tömeg.

Magunkat nagyon nehéz elhelyezni ezen a képen. Nem voltunk ott, meg sem születtünk, mikor ezek az események lezajlottak. Mégis fontos, hogy felismerjük, hogy a megváltás nemcsak egy majdnem kétezer éve Jeruzsálemben lezajlott esemény, melyre időnként érdemes emlékeznünk, hanem amely velünk és rajtunk történik meg.

Merészebb igehirdetők eljátszanak azzal a gondolattal, hogy a kereszt körül lévők helyébe képzelik magukat. Ki lennék én, ha én is ott lehettem volna? Talán az önigaz vallási vezetők közül az egyik, vagy az egyik lator, netán a római százados, aki hitre jutott azon a napon?

Már-már istenkáromló gondolatnak tűnik, hogy magunkat Krisztus keresztjén lássuk, hiszen hogyan is képzelnénk magunkat a Megváltó helyére. Azon a kereszten csak Jézus szenvedhetett, Ő az, aki egyedül viselte a világ minden bűnét és szenvedését. Mindez igaz, Pál apostol azonban saját magát is ottlátja az átokfán mikor ezt írja:

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve…”. (Gal 2,20)

Úgy gondolom Pál értette meg legmélyebben a kereszt üzenetét. Krisztus önként meghalt a mi bűneinkért, elszenvedte a megaláztatást, a fizikai borzalmakat, az Atyától való elszakadást és végül a halált. De ennek az áldozatnak csak akkor lesz ereje az életemre nézve, ha én is meghalok Krisztussal együtt. 

Nagyon sok keresztény nem ismeri fel ezt az igazságot. Megkeresztelkedik, imádkozik, adakozik, templomba jár, de nem akar meghalni a világnak, a bűnnek. Ragaszkodik az életéhez, terveihez sőt imádkozik azért, hogy Isten legyen segítségére az önmegvalósításában. 

A keresztény hit lényege a kereszt, ahol megláthatom, hogy Isten milyennek látja a világot, a bűnt. Nem hihetek Krisztusban és nem ragaszkodhatom az életemhez, az önző óemberemhez egyszerre. Vagy az egyiket válaszom, vagy a másikat. Jézus Krisztus maga fogalmazott így:

„Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja.” (Mt 16,25)

Jézus Krisztusra tehát nem azért van szükségünk, hogy boldogabban élhessünk, hogy segítsen elérni kitűzött céljainkat, hogy gondoskodjon rólunk és a végén még örök életben is részesítsen bennünket, hanem azért mert javíthatatlan bűnösök vagyunk. Önzőek vagyunk, akik csak saját magukkal és élvezeteikkel törődnek, akiket Isten terve csak addig érdekel, amíg az kellemes. És ezt az állapotot még jónak is tartjuk.

Egyetlen megoldás van arra, hogy szabaduljunk ebből a helyzetből, ha mi is meghalunk Krisztussal a kereszten. 

De sokan vannak, akik azt hiszik keresztények és örök életük van, holott nem haltak meg és nem is akarnak meghalni régi életüknek. Kicsit meglocsolták őket keresztvízzel, vallásossággal, de ez a végeredményen nem változtat.

Te már meghaltál Jézussal együtt a kereszten? Ha igen, akkor valóban Isten gyermeke vagy, akkor viszont nem élheted a saját életedet, hanem engedned kell, hogy Krisztus irányítson! Pál így folytatja az idézett igeverset:

„többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagét adta értem.”

Ki van tehát a kereszten? Jézus Krisztussal én magam. Ott a kereszten megfeszítetett számomra a világ és én a világ számára. (Gal 6,14)

Megjelent: 3280 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 03 április 2017 15:48
Tovább a kategóriában: « Mindent vagy semmit Kinek van igaza? »

Keresés az oldalon

Blog

  • Két bemerítés két hét alatt
    Két bemerítés két hét alatt A járványügyi helyzet miatt nagy dilemmában volt gyülekezetünk vezetősége, hogyan tudnánk biztonságosan megszervezni ősszel a bemerítést. Tízen készültek arra, hogy…
  • Érzelmi hullámvasúton
    Érzelmi hullámvasúton Egy szeptember végi vasárnap emléke Vannak az ember életében napok, amiket nem feled, és amik meghatározóak maradnak. Én is átéltem…
  • Gyülekezeti csendeshétvége Gyula-Városerdőn
    Gyülekezeti csendeshétvége Gyula-Városerdőn A járványhelyzet miatt az idei, Szilvásváradra tervezett táborunkat le kellett mondanunk, de kerestük a lehetőséget arra, ha rövidebb időre is,…

MBE hírei

2021. december 06.

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak