(0 szavazat)
Etic Liddell Etic Liddell

“Volt egy fiú, úgy futott mint a szél…”

Sokszor megfogalmazódott már bennem, hogy a mai világnak “szentekre” van szüksége. “Szentekre” a szó abban az értelmében, hogy hiteles, bátor, a hitéért áldozatokat vállaló, önmagáról, önző célajiról lemondó keresztényekre. Az egyház hitelességi válságban van. A média szinte naponta, kárörömmel kürtöli a világra az egyház bűneit. Keveset beszél azokról a bizonyságtevőkről, akik sok szenvedések között vállaják a szolgálatot ma is a földön. Természetesen nem szabad beletörődni a bukásokba, a botrányokba, de a kereszténységnek azt az oldalát is be kell mutatni az embereknek, amely ma is Krisztus útját követi.

Számomra is nagyon fontosak azok a hithősök, akiknek a hite, élettörténete erőt ad a nehéz időszakokban, megítél, ugyanakkor inspirál nagyobb odaszánásra. Természetesen ők is csak emberek, akiknek harcaik, gyengeségeik, bűneik voltak, de Isten kegyelme, szeretete olyan erővel ragadta meg őket, hogy tetteik szavak nélkül is prédikáltak. Nem véletlen, hogy a Biblia is sok élettörténetet mutat be nekünk. Pozitív és negatív példákat. Olyanokat, akik elbuktak, akik kudarcot vallottak, akik büszekségük, hitetlenségük miatt életük végéig Isten ellenségei maradtak, és olyanokat, akik gyakran környezetükkel dacolva, belekapaszkodtak Isten szavába, ígéreteire, akik nem a láthatókra néztek, hanem látták maguk előtt a láthatatlant.

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete a teljesség igénye nélkül sok példaképet sorol fel a múltból. Hasznos megismernünk, elmélkednünk az ő életük felett.

“Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hit által elnyerték az Írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.” Zsid 11,33-40

Persze nagyon fontos, hogy ne ragadjon le figyelmünk ezeknél az embereknél, hanem rajtuk keresztül is lássuk meg Krisztust. Ő a legfőbb példaképünk, Ő a legtökéletesebb hithős, aki fogyatkozás nélküli. A “bizonyságtevők fellege” csak segítsék számunkra, és a világ számára, hogy meglássuk Jézust. (Zsid 12,1-2)

Előttem is vannak, a bibliai hithősökön túl is, olyan emberek, akiknek élete inspirál cselekvésre, szolgálatra, lemondásra. Most egy ilyen példaképről szeretnék röviden írni, Eric Henry Liddellről.

Sokan ezt a kiváló embert egy 1981-ben készült, négy Oscar-díjat nyert filmből ismerik. A film a Tűzszekerek, mely kiváló alkotás. Többször is érdemes megnézni, felemelő és bátorító. Felejthetetlen nemcsak a történet, hanem Vangelis zenéje is.

Talán már kevesebben ismerik azt a másik filmet, amelyik ugyancsak Eric Liddell életével foglalkozik, a 2016-ban bemutatott, A Sasok szárnya (On Wings of Eagles), melyben Joseph Fiennes alakítja az olimpiai bajnok futót.

Míg a Tűzszekerek Liddellel, elsősorban mint sportolóval foglalkozik, A sasok szárnya pedig mint misszionáriussal, hitvalló kereszténnyel.

Liddell futása

A Tűzszekerekben is megmutatkozik a kitűnő sportoló hite. Dilemmája, hogy vasárnap futhat-e egy versenyen még sok mai keresztény számára is érthetetlennek tűnik. Pedig Eric nem a saját, nem is nemzete, hanem Isten dicsőségére akart futni. Hitbeli döntését, hogy nem áll rajthoz a 100 méteres síkfutás döntőjében jelzi, hogy milyen szilárd jellem is volt. A 400 méteren sokkal esélytelenebb volt, de úgy állt rajthoz, hogy masszőrje egy igeverset csúsztott a zsebébe: „Mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek”. Meg is nyerte a versenyt, dicsőséget szerezve Krisztusnak.

Győzelme után felajánlottak neki sok lehetőséget, mely gondtlan életet jelentett volna számára, de egyikkel sem élt. Hű maradt elhatározásához, hogy visszatér Kínába, ahol szülei is hirdették az evangéliumot az embereknek.

Egy évvel olimpiai sikere után már a világ egy távoli szegletében dolgozott. Sportolt is, de leginkább emberekkel foglalkozott, gyermekeket tanított. Kínában ismerkedett meg feleségével, aki a szolgálatban is nagy támasza volt Liddellnek.

A második világháború idején veszélyes volt európaiként Kínában tartozkodni. A brit kormány felszólította állampolgárait, hagyják el az országot. Liddell várandós feleségét két gyermekével együtt Kanadába küldte, ő azonban ott maradt. Személyesen nem is láthatta már többé családját.

Liddell felesége és gyermekei

Liddel a japánok fogságába került egy internáló táborba, ahol borzalmas körülmények között éltek több mint kétezren. A japánok megbíztak Liddellben, rábízták a tábor életének megszervezését. Ezt Liddell becsületesen végezte. Folyamatos éhezés, kemény munka, télen a nagy hideg tizedelte a tábor lakóit. Időnként a helyi kínai lakosok csempésztek be élelmet és gyógyszert a táborba.

A film bemutat egy jelenetet, mely Liddell utolsó futását meséli el. A táborban egyik barátja beteg lett, akinek sürgősen gyógyszerre volt szüksége. A kínaiak tudtak volna adni gyógyszert, de a japánok nem engedélyezték, hogy azt becsempésszék a táborba. Az akkor már a helytelen táplálkozás miatt csont és bőrré fogyott Liddel, aki agydaganata miatt, folyamatos erős fejfájással küszködött felajánlotta a tábor vezetőjének, hogy kiáll ellene egy futó versenyre. Ha ő győz, akkor megengedik, hogy a gyógyszer bejuthasson a táborba. A sportot szerető japán katona belement az alkuba. tetszett a büszkeségének, hogy egy olimpiai bajnokkal versenyezhet. Bár ebben az állapotban nem sok esélye volt Liddellnek, mégis megnyerte a futást. A történet szomorúsága, hogy a japánok mégsem teljesítették ígéretüket, a gyógyszer nem jutott el a beteghez, aki meghalt.

A misszionárius Liddell
A misszionárius Liddell

A háború végefelé Winston Churchill személyesen járt közbe a sportolóért. El is engedték volna, de Liddell ragaszkodott hozzá, hogy egy terhes asszonyt engedjenek szabadon helyette. Halála előtt futócipőjét egy mezitlábas kisfiúnak ajándékozta, akiből később misszionárius lett Japánban.

Liddell nem érte meg a háború végét, a tábor felszabadulását. Néhány hónappal korábban agydaganata okozta halálát. Hadifogolytársai szerint „ő volt a legkiválóbb keresztény, soha senkire nem volt egy rossz szava”. (Wikipédia)

Noha származására nézve nem volt kínai, Sicsiacsuangban, a Mártírok Mauzóleumában helyezték örök nyugalomra.

1991-ben tiszteletére emlékművet állítottak a weifangi táborhelyen, melyre Ézsaiás szavait vésték: „akik az Úrban bíznak, erejök megújul szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg…”

Negyvenhárom éves volt. Elképzelhető, ha betegsége kezelve lett volna, sokkal tovább élhetett volna. Nagyszerű ember volt, aki egészen más életet is élhetett volna. De ő eldobta magától a gazdagságot, a kényelmet, a rajongást. Vállalta a szenvedést, azért, hogy betölthesse küldetését a földön.

Hisszük, hogy földi versenypályáját megfutva a mennyben értékesebb trófea várta, mint az olimpiai bajnoki cím.

Eric Liddell története angolul

Continental Singers dala, mely Eric Liddellről is szól

Megjelent: 3551 alkalommal

Keresés az oldalon

Blog

  • Két bemerítés két hét alatt
    Két bemerítés két hét alatt A járványügyi helyzet miatt nagy dilemmában volt gyülekezetünk vezetősége, hogyan tudnánk biztonságosan megszervezni ősszel a bemerítést. Tízen készültek arra, hogy…
  • Érzelmi hullámvasúton
    Érzelmi hullámvasúton Egy szeptember végi vasárnap emléke Vannak az ember életében napok, amiket nem feled, és amik meghatározóak maradnak. Én is átéltem…
  • Gyülekezeti csendeshétvége Gyula-Városerdőn
    Gyülekezeti csendeshétvége Gyula-Városerdőn A járványhelyzet miatt az idei, Szilvásváradra tervezett táborunkat le kellett mondanunk, de kerestük a lehetőséget arra, ha rövidebb időre is,…

MBE hírei

2021. április 18.

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak