(0 szavazat)

Egyre gyakrabban találkozom olyanokkal, akik a magyarság felemelkedését abban látják, ha nemzetünk visszatalál az elfelejtett ősi valláshoz. Működnek egyházak, civil szervezetek, csoportosulások, melyek ezt a célt támogatják, mint az 1999-ben bejegyzett Ősmagyar Egyház, vagy az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház, vagy az Ezoterikus Tanok Egyháza, amely más néven Az Öregisten Egyházának is nevezi magát.

Természetesen vannak olyanok, akik nem kötődnek szorosan ezekhez az intézményekhez, de mégis hasonló tanokat hisznek és hirdetnek, melynek legfőbb fóruma, az internet. Gyakran szélsőjobboldali politikai célokhoz és csoportokhoz is kapcsolódik ez a mozgalom. Ahogy nő az elégedetlenség, úgy találnak egyre többen vigaszt, erőt és reményt az ősi vallásban. Több irányzat is létezik. Van, amelyikben a New Age-es okkultizmus dominál, másikban a táltos gyógyításon van a hangsúly, van ahol a Mária tiszteleten… A mozgalom reneszánszát jelzik az egyre szaporodó rovásírással feltüntetett településtáblák is.

A legmegtévesztőbb az, hogy sokszor keresztény fogalmakkal élnek, a Bibliát is idézik, sőt imádkoznak is, így próbálva megtéveszteni a hívőket is, vagy a vallásuk perifériájára szorultakat. Szomorú, hogy alkalmaikon katolikus és protestáns tagok egyaránt megtalálhatók. Többen közülük lelkesen számolnak be a látottakról, hallottakról, a megtapasztalásokról. Számukra a keresztény hit összeegyeztethető az újpogányság gyakorlatával. De valóban így van ez? Vizsgáljuk meg tanaikat, amire a Szentírás is bátorít bennünket! (1Thessz 5,21) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2009-ben körlevelet adott ki, majd hirdetett ki minden plébánián, melyben felhívta a figyelmet az újpogányság egyre terjedő veszélyeire. A dokumentum elítéli az ősmagyar vallás szinkretista vonását, tudománytalan állításait, megtévesztő szóhasználatát és erkölcsi szabadosságát. Mi is e kritériumok alapján vizsgáljuk a jelenséget.

Kevert vallás

A sumér-ősmagyar vallás szerint a világnak három szintje van. A felső szinten létezik Isten, akit Öregistennek, Atyaistennek, Jóistennek, vagy Aranyatyácskának hívnak, továbbá a Boldogasszony istenanya. A középső világ, a mi világunk, amelyet az ismert élővilágon kívül benépesítenek tündérek, boszorkányok, lidércek, manók, mitologikus állatok. Az alvilág az ördög, a kísértetek és a démonok birodalma. Ilyen démon például a guta, a mirigy, a nyavalya, a mumus, vagy a fene. A „fene vigye el” vagy a „nyavalya essen belé” mondatok tehát átkokat takarnak. Az ember a középvilág szintjéről az ég felé törekszik, sámánok és táltosok titkos tudásának és praktikáinak segítségével. Beszélnek még a világfáról, mely összeköti az eget a földdel. Ez a mitológia keveredik keresztény elemekkel. Boldogasszony alakja azonosult Máriával, a „Magyarok Nagyasszonyával”, így a mozgalom könnyen azonosul, magáénak tudja a Mária-kultuszt is. Léteznek a hívők között olyanok, akik látomások vagy belső hang útján üzeneteket vesznek és adnak át Máriától. Például ilyeneket: „Atilla népének útja messzire nézz, s egy Új Jövőt lát, melyben a Tudás Népe újra magához vette egykori hatalmát és bölcsességét. Mindezt saját magatok megújulása és Fénybe emelése által éritek el.” (Mária üzenete a Magyaroknak, 2011. szeptember 30, Feketéné Lendvai Katalin) Nagy kérdés, kitől jöhet az üzenet. A bibliai Máriától, Jézus anyjától biztos nem. Jézust, mint a legnagyobb magyart tisztelik, aki állításuk szerint nem zsidó származású volt, hanem pártus herceg. A 2007-ben elhunyt Badiny Jós Ferenc sumerológus könyvet is írt „Jézus király a pártus herceg” címmel, melyben leírja, hogy az evangélisták félrevezették az emberiséget Jézussal kapcsolatban.

A sci-fibe illő tanulmány egy szinten említhető történelmi tévedései miatt a Da Vinci-kóddal, ennek ellenére sokan elhiszik légből kapott állításait. Badiny Jós nemcsak Jézus történetét írta át, hanem az egész Bibliát. Magyar Biblia címmel megírta a Mah-Gar nép szövetségét Istennel. Ezek szerint mi vagyunk a választott nép, az ígéret örökösei. Szerinte a kereszténység legősibb jelképe nem a kereszt, hanem a turul. Árpád fiai nemcsak a kereszténységből merítenek inspirációt. Tanaik között ugyanúgy elfér az asztrológia, a számmisztika, a jóga, a reiki és más okkult praktikák, vagy a keleti vallások tanítása is. Dobogókőn található állításuk szerint a föld szív csakrája, amely nem más, mint a bolygónk legfőbb energiaközpontja. Pogányságról van szó? Egy honlap így fogalmaz: „Természetesen pogányok vagyunk, ha pogány mindenki, aki a kinyilatkoztatásos-látomásos, misztikus messiásvallásokkal szemben a kozmikus és természet közeli hagyományok örök vallásához tér vissza.”

A végső cél

Az ősmagyar vallás terjesztése, a nemzeti hagyományok ápolása mellett a fő cél a „turáni átok” megtörése. Az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház honlapján olvasható: „Törjük meg a turáni átkot, térjünk vissza ősvallásunkhoz!”. Mit jelent ez a turáni átok? Sokféle magyarázata van, de egy a lényeg: mi magyarok azzal, hogy István király idején felvettük a kereszténységet, „behódoltunk az idegen Istennek” és hátat fordítottunk ősi istenünknek átkozottakká lettünk. Történelmünk és jelen korunk minden kudarca, tragédiája, szenvedése, széthúzása abból adódik, hogy nem Koppány, hanem István útján járunk több mint ezer éve. Ebből következik a nagy prófécia, ha szakítunk a kereszténységgel és visszatérünk ősi hitünkhöz, akkor újból eljön nemzetünk aranykora. Itt bújik ki a szög a zsákból, minden kegyes, bibliai szöveg ellenére, mely csak a propaganda eszköze, az ősmagyar hit, keresztényellenes.

Ősmagyar vallás hit és erkölcstana

Általában szeretetről, egységről, elfogadásról beszélnek. A gyakorlat azonban gyakran az ellenkezőjét mutatja. Szépvízi B. Béla 1925-ben jelentette meg 65 pontból álló etikai kódexét. Ebben a természet és az élet védelme mellett megjelennek olyan parancsok, mint: „(11.) A magyar lélek a legmagasabb rendű, legértékesebb emberi fogalom. (12.) A magyar ember testalkata a teremtés mintaképe. (13.) A magyar lélek: úrlélek. Magánál nagyobbnak csak az Istent ismeri el. Hogy testileg-lelkileg e szerint élhessen: erre teste, lelke teljes erejével törekszik.” Nem kell magyarázni ezeknek a nacionalista gondolatoknak a veszélyét. A Bibliával tökéletesen ellentmond az utolsó szakasz is: „Bűnbocsánat nincs! Mert amint a megtörténtet meg nem történtté tenni soha a világon nem lehet…”.

Mondd, te kit választanál?

A kérdés ma is aktuális. Vagy kereszténység, vagy ősmagyar vallás, a kettő tökéletesen kizárja egymást.

Megjelent: 1883 alkalommal Utoljára frissítve: kedd, 28 március 2017 16:35
Tovább a kategóriában: Noé napjaiban »

Keresés az oldalon

Blog

  • Öröm a mennyben és a földön
    Öröm a mennyben és a földön 2018. június 17-én délután teljesen megtelt a váci baptista imaház, ahol bemerítést tartott a helyi gyülekezet. Hét megtért keresztény tett…
  • Elég legyen! Legyen elég!
    Elég legyen! Legyen elég! Február 10-én immár harmadik alkalommal rendezte meg a Váci Baptista Gyülekezet 25+ konferenciáját. Az idei találkozó témája a megelégedés volt.…

MBE hírei

2019. május 27.

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak