(0 szavazat)

Az Európai Unió az Antikrisztus bölcsője?

Az Európai Unió létrejötte a második világháború után indult el, de az egységes európaiság gondolata szinte végig kíséri egész történelmünket. 1951-ben Jean Monnet és Robert Schuman kezdeményezésére létrejött az első nyitott közösség, majd 1957-ben a Római Szerződés aláírásával létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget.

Az Európai Közösség tagországainak száma fokozatosan nőtt: 1973-ban kilencre, 1981-ben tízre, 1986-ban tizenkettőre, majd 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország belépésével tizenötre bővült. Ebben az integrációs folyamatban újabb nagy lépést jelent a kelet-európai bővítés, melynek eredményeképp május elsejétől Magyarország kilenc állammal együtt a közösség teljes jogú tagjává válik. Boldogságunkat viszont sok vélemény próbálja elvenni, vagy elhalványítani, többen figyelmeztetnek bennünket, ne higgyük azt, hogy a csatlakozással itt lesz már a Kánaán. Bizonyára igazuk is van, az integráció egy szükségszerű folyamat eredménye, de csak hosszútávon fogjuk érezni ennek hatását életünkre nézve. De úgy gondolom, nekünk keresztényeknek nem ez a reménységünk, a mi életünk Jézus Krisztus kezében van.

Hangzatos kijelentések

Más vélemények is elhangzanak, különösen a keresztény körökben, azon belül is a spirituálisabb közösségekben, hogy az Unió az Antikrisztus eljövetelét segíti elő. Indoklásul a Jelenések könyvét idézik, amely szerint az idők végén megjelenik a Fenevad (Thérion), aki egységes politikai, vallási és gazdasági hatalmat fog létrehozni. Az egész föld csodálni fogja őt (Jel 13,3), nagy dolgokat fog mondani (Jel 13,5), káromolja majd az Istent, de üldözni fogja az igazakat (Jel 13,7). Hatalmas jeleket és csodákat fog tenni, mellyel megtéveszti a föld lakóit. Egy számot is elárul János az Apokalipszis írója: „Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert ez egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” (Jel 13,18) Figyelmeztetnek, az Európai Unió a régi Római birodalom területén helyezkedik el, vagyis a „nagy Babilon” helyén. Az egységes gazdasági hatalmat az euro bevezetésében látják a prófécia értelmezői. A Fenevad bélyegére is akadnak magyarázatok: vonalkód, beépíthető chipek. Romániában például az ortodox egyház tiltakozott a kormány ellen, amely elektronikus személyik bevezetését sűrgette az országban. A 2007-ben bevezetni kívánt személyi kártya tartalmazni fog egy nagyteljesítményű mikrocsipet, amely tárolja a jelenlegi személyi igazolvány adatait, a hajtásit és a szavazói nyilvántartást. Esetenként rákerülhetnek még a betegbiztosítással és a társadalombiztosítással kapcsolatos információk, valamint tulajdonosának elektronikus aláírása is. Európában összesen három ország használ ilyen típusú azonosító kártyákat: Finnország, Olaszország és Hollandia.A Sfaturi ortodoxe című lap megjegyzi, hogy a sietõs kormányunknak hála, Románia lesz az elsõ állam Kelet-Európában, amely a Sátán jele alá kerül. És akkor beteljesedik a Jelenések Könyvének jóslata, mert ezt lépést majd a kéz és a homlok bõre alá ültetett mikrocsipek követik. Görögországban hasonló félelmeknek adott hangot Hrisztodisz Aghioritisz, Athos heygi szerzetes. Könyvében, amely A szabadság alkonya címmel jelent meg ezt írja:

„Ahogy egykoron bekövetkezett a jövendölés, és Jézust harminc ezüstpénzért elárulták, ugyanúgy be fog következni az is, hogy olyan gazdasági rendszer fog létrejönni a Földön, amely csak akkor engedi meg a kereskedést, ha egy jelet viselsz a homlokodon vagy a kezeden, és ez ráadásul az Antikrisztus számát fogja viselni”

A hangzatos próféciák több ponton is sántítanak. Először is ha a szimbólumokat szó szerint szeretnénk értelmezni, akkor az EU 12 csillaga nem az Antikrisztus jele, hanem a napba öltözött asszonyé (Jel 12,1), aki az egyházat, vagy Izraelt szimbolizálja a könyvben. A 666 pedig egy személyre és nem egy tárgyra utal (erről egy külön írást is közlünk). És persze kérdéses lehet ezeknek az eszkatológiai próféciáknak korunkra való értelmezése is.

Hamis próféciák

Nagy sikernek örvendenek már Magyarországon is Tim LaHaye és Jenkins J.B. könyvei, amelyet az Amana kiadó ad ki. (Az elragadtatás után sorozatról van szó, néhány fejezetét már meg is filmesítették.) Ezek a fantasztikus könyvek a mai korba helyezik a végidők eseményeit és az Apokalipszis egyes figuráit is megszemélyesítik. Gyakran találkoztam vele, hogy azok, akik ezeket a könyveket olvasták összetévesztik a valóságot, a fikcióval. Azt gondolják, amit ezek a szerzők leírtak azok prófétai kijelentések. Ezek a könyvek azonban teológiailag nem mindig megalapozottak, csupán az emberi fantázia termékei. 

A történelem minden korszakának megvoltak a maguk antikrisztusai (Néró, Napóleon, Hitler, Szaddam Husszein). Szinte minden időben akadtak olyanok, akik az utolsó ítélet eljövetelét a közeljövőre jósolták. Az első keresztények is a saját generációjukban várták az Úr Jézus visszajövetelét. János is ezt írja levelében: „itt az utolsó óra” (1Jn 2,18) Ezzel nincs is gond, hiszen az Úr visszajövetele a jelen folyamatos lehetősége, reménységünk, amely miatt szüntelenül készen kell állnunk. A baj csak akkor adódik, mikor a hívő elkezd okoskodni „alkalmakról és időkről” – ráadásul Istenre hivatkozva - amikről Jézus Krisztus egyértelműen kijelentette, hogy „nem a ti dolgotok”(Csel 1,7), hogy tudjátok. Sok botrányt okozott a kereszténységnek, mikor „prófétai” lelkülettel megáldott emberek bizonyosan kijelentettek dolgokat, amik később nem váltak valósággá. Például volt egy Melchior Hoffmann nevű anabaptista, aki azt hirdette, hogy Jézus 1534-ben jön vissza, követői Münsterben kiáltották ki „Sion királyságát”. A mozgalom véres háborúval végződött, miután a „prófécia” nem vált be. Egy közismertebb hamis próféciákra épülő vallás a Jehova Tanúi, akik Dániel könyvéből vett spekulációk alapján Krisztus második visszajövetelét először 1874-re, majd 1914-re jósolták. Az Őrtorony Társulat 1918-ra várta a keresztény egyházak megsemmisülését, 1975-re pedig a millennium kezdetét. Egyik kijelentés sem valósult meg, mégis világszerte 5,6 millió követője van a vallásnak. A Biblia a próféciák megvizsgálására figyelmeztet, ha egy prófécia nem válik be, akkor annak forrása nem lehet Isten. Egy II. században keletkezett őskeresztény irat, a Hermász pásztora így beszél álprófétákról: „Az álpróféta pedig kérdéseik és a gonoszság utáni vágyaik szerint szól hozzájuk, mivel nincs meg benne az Isten Lelkének ereje, így azzal tölti meg szívüket, amit azok éppen óhajtanak. Mivelhogy ő is üres, üres dolgokat ad válaszul az üreseknek. Ha valaki kérdezi, a kérdező ember üressége szerint válaszol.” Korunkban sok hamis próféta tevékenykedik, akik megvizsgálás nélkül, számonkérés nélkül fecsegnek üres beszédeket.

A bibliai Antikrisztus

A Jelenések könyve nem is említi az Antikrisztus nevét, ez a név csak öt helyen fordul elő az János leveleiben: 1Jn 2,18.22; 4,3; 2Jn 7-ben. Itt hamis tanítót jelent, aki a gyülekezeteket tanításával félrevezeti. Sőt nem is egyetlen személyről beszél a Szentírás, hanem arról, hogy „sok antikrisztus jelent meg”. (1Jn 2,18) Az Antikrisztus tehát az Újszövetség bizonyságtétele szerint az utolsó idők (amiben most élünk – Krisztus mennybemenetele és újra eljövetele között) Krisztus ellenes eszméje, amely áthatja egész történelmünket, tehát, ahogy János fogalmaz: „most meg is jelent”, vagyis itt van. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy beszél az Újszövetség egy eszkatológiai (végidőben eljövő) személyről, aki az idők végén Krisztus ellenfele lesz, s nagy romlást hoz a világra. (2,3; 1Tim 4,1–3; 2Tim 3,1–8; Júd 18; 2Pét 3,3 kk.) Az első keresztények saját korukra alkalmazták ezeket a próféciákat, ahogy azt fent megemlítettem, de ez nem igazolja azt, hogy nekünk is be kellene azonosítanunk a mai kor gazdasági, politikai, kulturális eseményeit ezekbe a kijelentésekbe.

Véleményem szerint Isten történelmi tervét nem nemzetek, emberek irányítják, viszik végbe. Mégha valóban az Unió lenne is az Antikrisztus bölcsője, akkor sem az Unió ellen kellene hadakoznunk, hanem „erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, akik a mennyei magasságban vannak.” (Ef 6,12)

Megjelent: 1828 alkalommal

Keresés az oldalon

Blog

MBE hírei

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak