Baptista Áhítat

 1. Olvasmány:
  ApCsel 12,20–25

  Isten nem adja másnak a dicsőségét.

  20„Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt. De azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blásztuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. 21Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. 22A nép pedig felkiáltott: „Isten hangja ez, és nem emberé!” 23[Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget.] Férgek emésztették meg, így pusztult el. 24Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. 25Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak.”

  Magyarázat

  Heródes Agrippa Palesztina királya volt Kr. u. 41-től. Törvénytisztelő embernek próbálta magát bemutatni, ugyanakkor üldözte a keresztényeket. Az Újszövetség szerint ő ölette meg az idősebb Jakab apostolt (ApCsel 12,1–3), és ő börtönözte be Péter apostolt is (ApCsel 12,4–11). Olyan ember volt, aki nagy babérokra tört, miközben önmagában bízott, önmagát istenítette. Ennek következtében jött az isteni büntetés, és férgek emésztették föl. Ézs 42,8-ban Isten ezt mondja: „nem adom dicsőségemet másnak”. Aki ezt nem veszi komolyan, Istennel találja szemben magát.
  1715-ben XIV. Lajos meghalt. Lajos önmagát „Nagy”-nak nevezte, és ő tette ezt a híres nyilatkozatot: „Az állam én vagyok!” Udvara a leghíresebb volt Európában, és temetését látványosság övezte. Teste aranykoporsóban feküdt. Hogy az elhunyt király nagyságát dramatizálják, parancsot adtak ki, hogy a székesegyházat nagyon homályosan világítsák meg, és csak egy gyertya égjen a király koporsója fölött. Ezrek várakoztak néma csendben. Amikor Massilon püspök beszélni kezdett, lassan lehajolva eloltotta a gyertyát, miközben ezt mondta: „A nagyság egyedül Istené!” Ne feledd el ezt az igazságot!

Keresés az oldalon

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Következő program

A JavaScript hibás vagy nem fut.

Következő események

18okt.
2017. 10. 18. 18:00 - 19:00
Bibliaóra
20okt.
2017. 10. 20. 18:00 - 21:00
Ifiklub
22okt.
2017. 10. 22. 10:00 - 11:30
Istentisztelet