Baptista Áhítat

 1. Olvasmány:
  Jel 12,7–12

  A megváltott az élet csatáiban nem győzhető le végleg. Mert megváltott.

  7„Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, 8de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. 9És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. 10Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. 11[Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.] 12Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.”

  Magyarázat

  A küzdelem nem ismeretlen senkinek az életében. A győzelem azonban már nem mindenkié. Te azonban tartozhatsz azok közé, akik mindennapjaikban sikeresen küzdhetik meg tusáikat. „Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5,4–5)
  Küzdhetünk a megélhetésünkért, a kapcsolatainkért, az egész­ségünkért, vívhatjuk csatáinkat a munkánkban és önmagunkkal, azonban legfőbb harcunk „erők és hatalmak ellen” van, „a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak” (Ef 6,12).
  Itt nem sokra megyünk azokkal az eszközökkel, amelyek sike­resek a fizikai világ csatározásaiban. Jézus vérében, a róla szóló bizonyságtételben van győzelmünk kulcsa. Mint azoknak, „akik nem kímélték életüket mindhalálig” (Jel 12,11).
  Akarsz győztesként élni? Kérd Jézust, hogy tanítson meg rá! Ez hűséget és kitartást igényel tőled. Olyan hitet, amely elhiszi, hogy lelked küzdelmeiben Jézus vére ad neked is erőt a győ­zelemhez.

Keresés az oldalon

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak