Baptista Áhítat

 1. Olvasmány:
  Mt 27,57–66

  Mindig vigyázz, nehogy vallásos gyakorlatod, hitbeli szokásaid sírba zárják számodra az élő Krisztust!

  57„Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. 58Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. 59József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, 60és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. 61Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. 62Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, 63és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok! 64[Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, azután azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél.] 65Pilátus azonban ezt válaszolta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok! 66Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt.”

  Magyarázat

  Nem igaz, hogy nem ismerték a főpapok és a farizeusok Jézus tanítását. Ismerték, és valamelyest hittek is a szavainak, és féltek tőle. Besúgóik valószínűleg szó szerint idézték nekik az Úr szavát: „az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad.” (Mk 8,31) Ebben az információban benne van az Úr gyilkos ellenségeinek megnevezése is, hallották, és mégsem szálltak magukba. Annyira féltették a hatalmukat, hogy annak megtartásáért semmiféle erkölcstelenség vagy gyilkos eszköz bevetése sem volt tabu. Csak egy dologra figyeltek, és az volt fontos nekik: minden módon megakadályozni a feltámadás bekövetkeztét, vagy ha azt nem tudják, akkor félrevezető információval a tény hiteltelenítését érjék el. Azt gondolhatnánk, az efféle eljárás a mai manipulatív politikai taktika eszköze, de nyilvánvaló, hogy az ősi ellenség áll a háttérben, akitől az ilyen trükkök származtak régen és ma is. Mennyire féltek még a halott Jézustól is! Tagadni a nyilvánvalót, hamis híreket kreálni, félrevezetni a tömegeket, csak Jézusról a valóságot meg ne hallják.
  A félrevezetés olyan nagy volt, hogy kétezer év múltán is erre az álhírre hivatkozva bújnak ki a feltámadás tagadói a tények alól: „A tanítványai ellopták a testét.” Ezek a félrevezetettek nem láthatják az élet Fejedelmét.

Keresés az oldalon

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak