Baptista Áhítat

 1. Olvasmány:
  2Móz 20,1–12

  A nemzedékek folytonossága csak a kölcsönös tiszteletben válhat szellemi valósággá is.

  1„Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket:
  2Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
  3Ne legyen más istened rajtam kívül!
  4Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. 6De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat.
  7Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!
  8Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 9Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! 10De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. 11Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az ÚR a nyugalom napját, és megszentelte azt.
  12[Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!]”

  Imádkozzunk tanévkezdő gyermekeinkért! (Péld 2,2–5)

  Magyarázat

  Ha a két kőtáblára a tíz parancsolat igéit nekünk kellene elhelyeznünk, akkor az egyik táblára az Isten és az ember kapcsolatát szabályozó rendelkezéseket, a másikra pedig az emberek egymás közötti kapcsolatát szabályozó rendelkezéseket vésnénk. A második táblán lévő hat parancsolatot mindenképpen a szülők tiszteletének parancsa vezetné be. A szülők tiszteletét megfogalmazó isteni parancs a társadalom működésének alapját jelenti. Minden valamire való társadalom figyelmet szentel az idősekre, és igyekszik időskorban is megbecsülni őket. Családi vonatkozásban is igaz, hogy az erős családok idős nagyszülőket mondhatnak magukénak, ahol nem megválni akarnak tőlük, hanem még áldozatok árán is vállalják eltartásukat. A szülők helye nem az öregotthonokban van, hanem a gyermekek és az unokák közelében. Ezzel a paranccsal ígéret is adatik. A jövő csakis azoké lehet, akik szüleiket szeretik és időskorukban elgondozzák őket. Az Úr Jézus szeretetével minden időben be lehet tölteni ezt a parancsolatot is. Aki tiszteli a mennyei Atyát, az tisztelje szüleit is! A szülőtisztelet minden gyermek számára fontos. Tiszteld apádat és anyádat! Tedd ezt akkor is, ha úgy gondolod, hogy nem érdemlik meg! Tedd ezt akkor is, ha nem volt szép a gyer­mekkorod! Isten parancsa minden gyermek számára kötelező.

Keresés az oldalon

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Következő események

Események nem találhatóak