Baptista Áhítat

 1. Olvasmány:
  Lk 4,1–13

  Ha engeded, hogy a becsvágy hajtson, bohócot fogsz csinálni előbb-utóbb magadból.

  1„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott 2negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. 3Ekkor az ördög így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.” 4Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.” 5Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, 6és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. 7Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.” 8Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” 9[Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innen], 10mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; 11és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” 12Jézus így válaszolt neki: „Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” 13Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.”

  Magyarázat

  Új év, új kezdet, új lehetőségek. Lehet fokozni a sikereket, megfejelni az eredményeket, vagy éppenséggel azt bizonyítani, hogy nem vagyunk mi vesztesek...
  Lehetőséget kaptál ma Istentől. Ám nem csupán egy új kezdésre, a bizonyításra, egy eredményes folytatásra. Sokkal inkább arra, hogy imádságos csendességedben végiggondolhasd, mire is vágysz igazán, mik mozgatják az életed.
  Ne hidd, hogy a mostani új kezdésben téged nem fog megkörnyékezni a kísértő. Ahogyan Jézust, úgy téged is megpróbál rávenni, hogy céljaid megfogalmazásánál csak magadra figyelj. Megpróbál rávenni olyan tettekre is, amelyek külső jegyeikben Istenbe vetett bizalomnak tűnnek, ám csupán személyes becsvágyadat erősítik.
  Ennek az új évnek a kezdetén kérd Istent, hogy segítsen tisztázni szíved szándékait! Imádkozz Dáviddal együtt: „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139,23–24) Tedd ezt azért, hogy ne csalatkozz! A hamis út gyakran sikeres és eredményes. Egy ideig...

Keresés az oldalon

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Következő események

Események nem találhatóak