earth
Ézsaiás 61:11
Márk 4:28
herb
Ézsaiás 55:10
Ézsaiás 55:11
Máté 13:24-26
Lukács 6:44
II. Korinthus 9:10
Galata 6:7