to rule
V. Mózes 4:19
Józsué 10:12-14
Jób 31:26
Jób 38:7
Zsoltárok 8:3
Zsoltárok 19:6
Zsoltárok 74:16
Zsoltárok 136:7
Zsoltárok 136:8
Zsoltárok 136:9
Zsoltárok 148:3
Zsoltárok 148:5
Ézsaiás 13:10
Ézsaiás 24:23
Ézsaiás 45:7
Habakuk 3:11
Máté 24:29
Máté 27:45
I. Korinthus 15:41
Jelenések 16:8
Jelenések 16:9
Jelenések 21:23