God
Zsoltárok 33:6
Zsoltárok 33:9
Zsoltárok 148:5
Máté 8:3
János 11:43
Let
Jób 36:30
Jób 38:19
Zsoltárok 97:11
Zsoltárok 104:2
Zsoltárok 118:27
Ézsaiás 45:7
Ézsaiás 60:19
János 1:5
János 1:9
János 3:19
II. Korinthus 4:6
Efézus 5:8
Efézus 5:14
I. Timóteus 6:16
I. János 1:5
I. János 2:8