(0 szavazat)
Globalizáció Globalizáció

Földünk az utóbbi kétszáz évben kezdett „zsugorodni”. Kezdetben a közlekedés felgyorsulása, a tömegközlekedés beindulása tágította ki az emberek életterét, majd az információs eszközök – a távíró, a telefon, a rádió, a televízió, az Internet – elterjedése hozta közelebb egymáshoz a világon élőket. Közben az egészségügy fejlődésével, a városiasodással párhuzamosan mind többen és többen népesítettük be bolygónkat. Az 1800-as évek elején még egymilliárdan sem voltunk, amely szám mára meghaladta a hatmilliárdot.

A becslések szerint Földünkön minden nap kb. 237 ezer ember születik, s mintegy 140 ezer hal meg, tehát naponta majdnem egy nagyobb Magyarországnyi város lakosságával növekszik népességünk. Hatalmas metropoliszok jöttek létre, az emberek a megélhetés reményében, elhagyták a falvaikat. A tudósok szerint 2020-ra a fejlődó országok lakosságának fele városlakó lesz. Új problémák kerültek elő, a környezetszennyezés, a munkanélküliség, az elgyökértelenedés, a magány, a nagyvárosi nyomor, a stressz. A gazdaság és a kultúra globalizációja alapjaiban ingatta meg a tradiciókat. Az értékek keveredésével eltűnőben vannak a hagyományok, egyre életszerűbbé válik Herbert Marcuse víziója az „egydimenziós emberről”.

Az „egydimenziós ember” mindenütt hasonlóan gondolkodik, fogyasztója és nem megteremtője az értékeknek. Bárhol él a földön ugyanazt eszi, ugyanazt a filmet nézi, ugyanolyan autóval közlekedik, ugyanazok a célok éltetik, ugyanúgy tölti el szabadidejét. A globalizáció további lényeges jellemzője az életritmus rohamos felgyorsulása, amit mindannyian saját életünkön tapasztalunk. A fenti folyamatok nagyban átalakították az emberek gondolkodását, kultúráját, értékrendszerét, kapcsolatait. Ez a változás sokkal jelentősebb, mint amit eddig valaha megélt, vagy átélt az emberiség a világtörténelem során. Akár elfogadjuk, akár nem, a globalizáció hatással van a keresztények gondolkodására, életmódjára is.

Lehet a folyamatot kritizálni, de megállítani lehetetlen feladat. A XXI. század keresztényeinek fel kell ismerni azokat az új kihívásokat, amik ebben a megváltozott világban adódtak számukra, alkalmazkodni kell az új környezethez. Reagálnunk, válaszolnunk kell erre a folyamatra, meg kell találnunk az utat a mai kor emberéhez, mivel ez a küldetésünk. Ehhez azonban előszőr is meg kell értenünk ezt a változó világot.

Nem menekülhetünk el a globalizáció elől templomaink, imaházaink falai közé. Meggyőződésem, hogy a kereszténység európai válságának egyik oka épp az egyházak, felekezetek, és gyülekezetek világhoz való viszonyulásában keresendő. Pál apostol azt mondta: „mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1.Kor.9.22) Egy globalizált embernek globalizált emberré kell válni, úgy hogy közben nem veszítjük el meggyőződésünket, üzenetünket, hitünket. Lehetséges, sőt biztosra veszem, hogy ez a folyamat érinteni fogja egész eddigi gyakorlatunkat, átalakítja tradícióinkat, liturgiánkat, amit veszíthetünk csupán idejétmúlt tradícióinkat. Michael Quoist híres teológus mondta: „Nem arról van szó, hogy vitatnunk kellene a tegnapi emberek keresztény életének értékét.

Az a mód, ahogyan megélték Krisztust, jel volt kortársaiknak, de nem mindig a mai embereknek. Sőt vannak magatartások, vannak eljárások, melyeket ha régi formájukban tartunk meg, inkább elriasztók.” Sokan idegenkednek a változástól, de ha gyülekezeteink, s benne mi magunk nem leszünk képesek felismerni mi az Isten akarata ebben az új világban, akkor elveszítjük küldetésünk értelmét, üzenetünk hatástalan marad környezetünkre. Nem is szólva arról, hogy a világ kultúrájának és a gyülekezet kultúrájának mind nagyobb szétvállásával a hívők egyre idegenebbül mozognak környezetükben, vagy kettős életet kényszerülnek élni, amely folyamtos belső feszültségeket eredményez.

A globalizáció nemcsak új kihívást hozott számunkra, hanem új lehetőségeket is. Az evangélium hírdetésének új eszközei révén akár emberek millióihoz is eljuthat egyszerre Jézus Krisztus üzente. Úgy érzem a jövőben ezeket az eszközöket is jobban ki kell használnunk.

Megjelent: 1730 alkalommal

Keresés az oldalon

Blog

  • Öröm a mennyben és a földön
    Öröm a mennyben és a földön 2020. január 26-án délelőtt csordultig megtelt a Gyulai Baptista Gyülekezet imaháza, még az előtérben is ültek emberek, akik kivetítőn keresztül…
  • Gyula Tv áhítatok 2020. január
    Gyula Tv áhítatok 2020. január 2020. január 19 és 25 között én tartom a napi áhítatokat a Gyula TV-n. A héten a Tékozló fiú (Lk…
  • Gyula Tv Áhítatok
    Gyula Tv Áhítatok Szeptember 29 és október 5 között engem kértek fel, hogy tartsam meg a reggeli áhítatokat a Gyula TV-n. Az elmélkedések…

MBE hírei

2020. április 07.

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak