(0 szavazat)

A mai fiatalok – de fogalmazhatnánk úgy is, hogy a mindenkori fiatalok – legnagyobb kísértése a szexualitás területén jelentkezik. De miért is jelent ez ma különös problémát a keresztény ifjúság számára? Először is a környezetünkben tapasztalható szabadosság próbál hatással lenni életünkre, gondolkodásukra.

Ma már egyre fiatalabban szerzik első szexuális tapasztalataikat az emberek, és ezekről a tapasztalatokról nyíltan beszélnek az iskolában, a médiában. Egy hívő fiatal egy ilyen környezetben gyakran kiközösítetté vagy nevetség tárgyává válik. Nagyon erősen kell Istenben gyökereznie, hogy képviselni tudja saját értékrendjét a kortársakéval szemben. A médiai is erőteljesen bátorít a szexuális szabadosságra. Filmek, bulvár lapok mind-mind tele vannak a házasság előtti és a házasságon kívüli szex népszerűsítésével. Aztán ott van az internet, amely százával ontja a pornográf tartalmú oldalakat, amelyek könnyen hozzáférhetőek mindenki számára, ráadásul biztosítja a titoktartást. Szinte nulla a lebukás veszélye, ha valaki ilyen honlapokat látogat. Sok hívő fiatallal beszélgettem, akiket megkötözött a Sátán az internet pornográfiával, (Ez persze nem kizárólag csak a fiatalokra jellemző.) és önmaguktól képtelenek voltak ebből kimászni. Csak azt tapasztalták, hogy ez a bűn, kezdi elhomályosítani hitüket, elvenni örömüket. Szinte másra sem tudtak gondolni csak erre a dologra. De ők legalább már megutálták ezt a bűnt és segítségért kiáltottak. Dicsőség az Úrnak, többen meg is szabadultak ebből a megkötözöttségből, de hányan vannak olyanok, akik ezt titkolják, és összeegyeztethetőnek tartják az Jézus Krisztus követésével. Ne csodálkozzunk, hogy annyi válás, elromlott család van közösségeinkben is, ha életünknek ez a területe nem tiszta. 

Egy másik ok, amiért nagy kísértés a házasság előtti és a házasságon kívüli szex, a nősülés és férjhez menetel időpontjának kitolódása. Míg a bibliai korban a fiatalok 18 éves korukra már túlvoltak a családalapításon, de még száz évvel ezelőtt is hasonlóan éltek az emberek, addig ma már a húszas évek vége felé, vagy a harmincas évek elején születnek a házasságok. Mindez a tanulás miatt, a karrier miatt, az életkezdés nehézségei miatt. Míg nagyszüleink gyakran úgy házasodtak össze, hogy szinte semmijük sem volt, addig a mai fiatal már egy biztonságos háttér mellett szeretné ezt a lépést megtenni az életében. A világban ez nem is okoz nagy problémát. A szingli életformához hozzátartoznak az alkalmi kapcsolatok, az együttélés különböző módjai, de hogyan élje meg ezt az időszakot egy hívő fiatal?

A válasz nem egyszerű. Látjuk ezt a Szentírásból is, ahol a hit legnagyobb emberei is küszködtek ezzel a területtel (pl: Dávid, Salamon, Sámson…). Míg más vágyaink elfojthatóak, megszüntethetők, addig a szexuális vágy nem. Mivel az embert Isten férfivá és nővé teremtette, és azzal a küldetéssel bízta meg, hogy „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.” (1Móz 1,28) Ez a vágy viszont a házasságon belül kaphat teret. Itt válik legálissá. Ezt a gondolatot legjobban a Példabeszédek könyvének 5. fejezetében láthatjuk, ahol az intelem az „idegen asszonyoktól” óvja az embert. Elmondja, hogy a paráznaság tönkre teszi az ember életét.

Fizikai és lelki értelemben is romlásba dönti:

„másoknak kell adnod méltóságodat, és éveidet a kegyetleneknek; bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegen házába kerül. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkremegy tested és életed.” (Péld 5,9-11)

A megoldást a Példabeszédek szerzője – Isten ihletésére – a boldog házaséletben látja:

„A magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából!” Majd ecseteli a feleség és a házasélet örömeit: „örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel.” (Péld 5,18-19)

Tehát a megoldás nem a vágyak megölésében, elfojtásában, hanem a házasságban van. Ezért mondja Pál apostol is: „A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni.” (1Kor 7,8-9)

Igen, mondhatnánk, de mi van azokkal, akik nem tudnak, vagy még nem akarnak megházasodni? Hogyan tudnak akkor uralkodni vágyaikon, szenvedélyeiken? Ha meg nem szüntethető a vágy, akkor ez folyamatos harccal jár együtt. Éberségre, önuralomra van szükség.

Egyrészt a vágyak felgerjeszthetők. Ha az ember sokat foglalkozik, gondolkodik, álmodozik a témáról, akkor az gyökeret ver a szívében, megfogan és bűnt fog szülni (Jak 1,14-15). Igyekezni kell, hogy a lehető legkevesebb kísértésnek tegyük ki magunkat! Évát is azért tudta könnyen bűnre csábítani a kígyó, mert ott volt a tiltott fa alatt. Legyen előttünk példa József története, aki elszaladt, mikor Potifárné bűnre akarta őt csábítani (1Móz 39,11-12)! Ha szó szerint nem is, de vájjuk ki szemeinket (Mt 5,29), mert ez a bűn leggyakrabban ezen a kapun furakodik be életünkbe. Mit értek a szemek kivágásán? Azt hogy tudatosan nem nézek olyan filmeket, újságokat, internet oldalakat, amelyek bűnre vinnének. Kössünk szövetséget szemeinkkel, ahogyan Jób is tette: „Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre.” (Jób 31,1). Ha neked gondot okoz, ha strandon fürdőruhában látsz fiúkat vagy lányokat, inkább ne menj strandra!  Ne gerjeszd fel tehát a vágyakat a szívedben! Ne legyen beszélgetéseid témája ez a terület, mert az is gerjeszti a vágyakat!

Ugyanakkor töltsd meg szívedet értékes gondolatokkal, álmokkal, tervekkel! Jézus ezt tanította: „Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.” (Mt 15,19) A szívünknek kell megváltoznia! Ezért imádkozhatunk és imádkoznunk is kell. Jó ha vannak imatársak is, akik erősítenek, melletted állnak, és ha el is buktál segítenek rendezni bűnödet az Úrral. 

Gondolkodj Isten Igéjén, tervein, dicsőítsd, szolgáld Őt. Miközben ezt teszed, és ez tölti be a szívedet, nem marad sem időd, sem energiád a kísértésre koncentrálni. 

Persze mindehhez önfegyelem, önuralom kell. Ez az erény viszont a Szentlélek által jelenik meg és erősödik meg az életünkben (Gal 5,22). Ugyancsak a Példabeszédek könyve írja:

„Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.” (Péld. 25,28)

Nagyon világos ez a bölcsesség. Ha gyenge az akaratod, az önuralmad, akkor ki vagy szolgáltatva az ellenség támadásainak, mindig el fogsz bukni, és kifosztva marad az életed. Ha viszont a Szentlélek által az önuralmad megerősödik, harcod egyre győztesebb lesz.

És persze szükséges a döntés is, hogy elhatározd, hogy te is tiszta akarsz maradni. Vársz a szexszel a férjedig, a feleségedig. Harcold meg ezt a döntést és mondd is ki, valld meg és emlékeztesd magad erre folyamatosan! Az Egyesült Államokból indult egy olyan mozgalom a keresztény tinédzserek között, akik elhatározzák, hogy tiszták maradnak a házasságig. Ők döntésük jeleként magukra vesznek egy fehér szalagot, vagy egy gyűrűt, ami emlékezteti őket folyamatosan fogadalmukra. Több híres keresztény zenész, személyiség, tanító is a mozgalom népszerűsítése mellé állt. 

Ahhoz, hogy ez a döntés megszülethessen, bizonyosaknak kell lennünk Isten akaratában: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.” (1Thessz 4,3-5) Hallottam már olyan véleményeket hívő fiataloktól, hogy nem bűn, ha lefekszenek a barátnőjükkel, barátjukkal, hiszen majd úgyis ő lesz a feleségük, férjük. Nem csalják meg egymást. Ez azonban hazugság, ellene mond Isten Igéjének. Ne próbáljuk megmagyarázni bűneinket! Ugyanez a helyzet a jegyesség alatti szexualitással is. Várjatok a házasságig!

Mindezek után kívánom, hogy minden, párját kereső fiatal találja meg Istentől rendelt, hozzáillő társát, és éljen vele boldog, tiszta, Istennek szentelt életet! Addig pedig maradjatok tisztán, amely tetszik az Istennek! Tartóztassátok meg magatokat, ha erre képtelenek vagytok, minél hamarabb házasodjatok meg!

Megjelent: 1288 alkalommal

Keresés az oldalon

Blog

  • Öröm a mennyben és a földön
    Öröm a mennyben és a földön 2020. január 26-án délelőtt csordultig megtelt a Gyulai Baptista Gyülekezet imaháza, még az előtérben is ültek emberek, akik kivetítőn keresztül…
  • Gyula Tv áhítatok 2020. január
    Gyula Tv áhítatok 2020. január 2020. január 19 és 25 között én tartom a napi áhítatokat a Gyula TV-n. A héten a Tékozló fiú (Lk…
  • Gyula Tv Áhítatok
    Gyula Tv Áhítatok Szeptember 29 és október 5 között engem kértek fel, hogy tartsam meg a reggeli áhítatokat a Gyula TV-n. Az elmélkedések…

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak