Click to Subscribe
Reading Plan
Nap 173 Nap 174Nap 175

Zsoltárok fejezet 96

1
Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!
2
Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!
3
Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!
4
Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.
5
Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója.
6
Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében.
7
Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát!
8
Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba!
9
Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld!
10
Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket.
11
Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel!
12
Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind
13
az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

Zsoltárok fejezet 97

1
Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget!
2
Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza.
3
Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt.
4
Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg.
5
Viaszként olvadnak meg a hegyek az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt.
6
Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét.
7
Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az ÚR előtt borul le minden isten.
8
Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó URam!
9
Mert te vagy, URam, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek.
10
Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből.
11
Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre.
12
Örüljetek, ti igazak, az ÚRban, magasztaljátok szent nevét!

Zsoltárok fejezet 98

1
Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.
2
Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.
3
Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.
4
Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!
5
Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!
6
Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt!
7
Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók!
8
Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak
9
az ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

Zsoltárok fejezet 99

1
Uralkodik az ÚR, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld!
2
Nagy az ÚR a Sionon, magasan fölötte van minden népnek.
3
Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő!
4
Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot.
5
Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő!
6
Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az URat, és ő válaszolt nekik.
7
Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést.
8
URunk, Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket.
9
Magasztaljátok Istenünket, az URat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az ÚR, a mi Istenünk!

Zsoltárok fejezet 100

1
Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön!
2
Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
3
Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.
4
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
5
Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.

Keresés az oldalon

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Következő program

A JavaScript hibás vagy nem fut.

Következő események

25jún.
2018. 06. 25. - 2018. 07. 01.
Mosolyhét
1júl.
2018. 07. 01. 10:00 - 11:30
Istentisztelet
2júl.
2018. 07. 02. - 2018. 07. 06.
Gyermekhét Szokolyán