Egy bibliatanulmányozós csoportban az Ószövetség kis prófétáit tanulmányozzuk. Megragadott ezeknek a több mint két és félezer éve élt hívőknek az üzenete. Többen közülük ma is jelenlevő problémákra hívják fel a figyelmet. Szeretném kiemelni közülük Haggeust, aki Kr.e 520-ban írta kétfejezetnyi kis „könyvét”.

Detail

Nem könnyű ma kereszténynek lenni Európában, de mikor is volt könnyű Jézus követőjének lenni a világban? Számtalan és gyorsan változó kihívással kell szembenéznünk és arra jól reagálni. A Sátán ma sokkal agyafurtabb, kifinomultabb módszereket talál ki, hogy életünket megkötözze, küldetésünket ellehetetlenítse. Hogy mennyire jól végzi tevékenységét, láthatjuk a szekularizáció ...

Detail

Egy népszerű dicsőítő ének, amely angolból lett magyarra fordítva ezzel a felszólítással indul: „Nézd ott fenn, ki van a kereszten…”.

Amikor nagypéntekre gondolunk, akkor általában megjelenik előttünk a kép a Golgotával, ahol Jézus Krisztus szenved a kereszten az emberiség bűneiért, jobb és baloldalán egy-egy gonosztevővel, körülötte pedig a sokaság, akik között ott vannak ...

Detail

Földünk az utóbbi kétszáz évben kezdett „zsugorodni”. Kezdetben a közlekedés felgyorsulása, a tömegközlekedés beindulása tágította ki az emberek életterét, majd az információs eszközök – a távíró, a telefon, a rádió, a televízió, az Internet – elterjedése hozta közelebb egymáshoz a világon élőket. Közben az egészségügy fejlődésével, a városiasodással párhuzamosan mind többen ...

Detail

A példázatot Jézus egy tragédia magyarázataként mondja el. Emberek mentek Jézushoz, hogy választ keressenek arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka annak, hogy Pilátus embereket végeztetett ki? Ez megdöbbentett sokakat. Hiszen ezek a férfiak valószínű zelóták voltak, és egy lázadás megtorlásaként vesztették életüket. Ők a nép szemében hősök, szabadságharcosok voltak. Miért ...

Detail

Szükségünk van hősökre, példaképekre, így van ez a mai posztmodern korban is. Gondoljunk csak a média által gyártott és népszerűsített sztárokra, celebekre, akiknek élete nyitott könyv a televíziónézők, és a bulvársajtót olvasók körében, vagy a moziban vetített szuperhősökre, akik természetfeletti képességekkel rendelkeznek. Ezek a példák azokban torz értékrendet ...

Detail

A XXI. század végére Földünk túlnépesedett, a környezetünk pedig annyira fertőzött lett, hogy a felső tízezer úgy dönt, hogy megépít egy, a bolygó körül keringő űrbázist, ahol luxuskörülmények között élhetik tovább életüket, miközben az emberek nyomorúságos helyzetben tengetik napjaikat a nagyvárosokban.

Detail

Kincs egy jó történet, amely egyszerre igaz, felemelő és értékes. Most egy ilyen történetet mesél el nekünk az Oscar-díjas Ron Howard amerikai rendező, legújabb Rush, magyarul Hajsza a győzelemért című filmjében. A film igaz történetet mutat be, de természetesen jócskán kiszínezve, de ezen nem kell csodálkoznunk.

Detail
  • a
  • a
  • a

Köszöntés

A szerkesztő bizonyságtétele

A szerkesztő bizonyságtétele

Merényi Zoltán, baptista lelkipásztor vagyok, jelenleg Budapesten élek, az Angyalföldi Baptista Gyülekezetben szolgálok. 2010-ben nősültem. Az alábbiakban bizonyságtételemet olvashatjátok!

Vallásos családból származom. Bár szüleim nem igazán gyakorolták hitüket, minket gyerekeket azért hittanra járattak. Büszkék is voltak rá, hogy abban a rendszerben, amikor mindenki ateista nevelést kapott, ők vallásosan nevelik gyermekeiket. Én azonban ki nem állhattam a hittanórákat, mivel nem értettem semmit a papunk teológiai fejtegetéseiből. Gyakran ellógtam az alkalmakról, olyankor viszont a papunk mindig számon kérte rajtam, hol voltam. Az is ellentmondást jelentett számomra, hogy amíg szüleim azt akarták, hogy járjak templomba, ők egészen máshogy éltek. Állandóak voltak a ...

Illusztrációk

Bátor prédikátor

Betűméret:

Henry Ward Beecher indianapolisi prédikátorsága alatt sorozatosan prédikált az iszákosság és a szerencsejátékok ellen, és történetesen céltáblává tette lakóterületén azokat az embereket, akiknek e bűnökből nagy hasznuk származott. A következő héten, az utcán nyomába szegődött egy fegyveres férfi, és követelte tőle, hogy a helyszínen vonja vissza az előző vasárnapon mondott egyes kijelentéseit. “Vondd vissza itt azonnal – követelte a támadó –, vagy pedig rögtön agyonlőlek!” A prédikátor így válaszolt: “Lőj agyon! Nem hiszem, hogy úgy célba találsz, mint ahogy én tettem!” – és a prédikátor csöndesen odébb sétált.

Innen-onnnan

Új blog bejegyzés

Gyermekhét Angyalföldön

Gyermekhét Angyalföldön

Idén negyedik alkalommal rendezte meg az Angyalföldi Baptista Gyülekezet gyermekhetét a XIII. kerület egyik forgalmas terén, a Röppentyű közben.

Más igehírdetők

Dr. Eric Barrett
Dr. Eric Barrett
Tóth Sándor
ApCsel 2:22-42
Tóth Sándor

Statisztika

093623
MaMa33
TegnapTegnap56
HétenHéten89
HónapbanHónapban2926
ÖsszesenÖsszesen93623